blank

Maximum International Corp. është një kompani ndërkombëtare me origjinë Kanadeze është lider në sistemin e trajtimit të ujit dhe impianteve spillaturë(cilli). Veçohet për gamen e gjerë të produkteve me vlerë të lartë teknike,në gjendje të sigurojë nevojat më të ndryshme të përdorimit civil e industrial dhe për një shërbim të shkëlqyer teknik.

blank

WATCH SPOT TONA

blank

Cobra

blank