SINCERA SHPERNDARES UJI PËR PUBLIKUN

Shpërndarës i ujit Sincera është zgjidhje ideale për autoritetet dhe organizatat që dëshirojnë të investojnë në një furnizim me ujë të sigurt dhe ekologjik “inteligjent” të komunitetit të tyre.

blank

blank

EKONOMIK

kursim të konsiderueshëm në krahasim me koston e ujit të blerë në shishe, dhe eliminon kostot e transportit dhe menaxhimin e shisheve.

EKOLOGJIK

Redukton ndikimin mjedisor për shkak të prodhimit, transportimit dhe asgjësimin e një përdorimshi te shisheve PET.

CILËSOR

Ajo tërheq cilësinë e ujit, të mirë, të freskët, madje edhe me gaz. Uji i pijshëm i sistemit të ujit, në fakt, është I monitoruar vazhdimisht.

blank

EKONOMIK

I garanton qytetarëve një shërbim në një kosto më të ulët dhe në të njëjtën kohë ul koston e asgjësimit të shisheve PET.

EKOLOGJIK

Sensibilizon qytetarët për konsumin e ujit ‘ të vet’ dhe për këtë arsye zvogëlon ndikimin e mjedisit në zonën ku rrinë.

CILËSOR

Përmirësimin e zonave ku sistemi Sincera është instaluar , ka avantazhe të qarta në aspektin e imazhit dhe cilësisë së jetës në qytet.

blank

PANELI DI SHPËRNDARËS

I përbërë prej çeliku inox AISI 304, mund të nxjerrë ujë natyral dhe me gaz, madje edhe në të njëjtën kohë, me doza të programuara.

Eshtë i pajisur me një gjenerator ozoni, në mënyrë për të dezinfektuar linjat dhe mbrojtjen e tyre nga bakteret, kërpudhat dhe viruset.

Deri më sot, është i vetmi panel i ujit të pijshëm i cili ështe pajisur me “Vulen e konformitetit higjienik” të pajisur nga TIFQ (Instituti i Cilësisë higjienike i Teknologjisë Ushqimore.

SISTEMI I FTOHJES DHE GAZIT

Furnizimi me ujë të ftohtë dhe të gazuar sigurohet nga një sistem me konsum të ulët të energjisë, të pajisur me “Vulen e konformitetit higjienik” TIFQ

blank

për informacion kliko këtu